De buddy egg monitor onder de loep genomen

De buddy egg monitor onder de loep genomen

De Buddy egg monitor is een onmisbaar apparaat, als we met broedmachines en opvolging van bevruchte eieren te maken hebben. Zelf heb ik dit toestel al verschillende jaren en wil even met deze uiteenzetting het toestel aan iedereen voorstellen. Wat zijn mijn persoonlijke ervaringen met dit toestel en is het inderdaad de moeite om het aan te schaffen.

Eerst volgt er een technische informatie over de Buddy egg monitor, die je op het internet kan terugvinden en daarna mijn persoonlijke ervaringen

Wat heeft de Buddy te bieden?

Hartslag

Het eerste wat de gebruiker zal merken wanneer een bevrucht ei in de Buddy wordt geplaatst is een visuele hartslagaflezing. Dat op zich wijst er op dat alles goed gaat, wat een hele geruststelling is. Het harticoon flikkert op het juiste ritme in combinatie met de hartslaglijn en de hartslag, bestaande uit drie getallen, vertelt U met hoeveel slagen per minuut dit allemaal gebeurt!

De hartslag van een ontwikkelend kuiken in de schaal is adembenemend wanneer U het voor de eerste keer ziet! De meeste papegaaien en papegaaiachtige vogels hebben een hartslag van ongeveer 260 – 290 slagen per minuut (BPM).

Gedurende het controleren van uw eieren tijdens de incubatieperiode zult U merken dat 260 – 280 BPM meestal de norm is. Als de hartslag wijzigt zult U dit duidelijk merken en zult U willen weten wat de oorzaak hiervan is.

Tijdens de proefnemingen met Buddy werd een ei, dat zich in het midden van de incubatieperiode bevindt, in Buddy geplaatst en werd een hartslag van 260 BPM genoteerd. De hartslag vertraagde aanzienlijk na een afkoelingsperiode van 1 – 2 minuten tot op 220 BPM en zelfs lager! Na 3 -4 minuten was het gedaald tot 180-190.

Dit is heel normaal omdat het ei vertraagt om energie te besparen wanneer de broedende hen weg is van het nest voor een korte periode.

Interne Tik – een kritieke periode

Een ontwikkelend kuiken zal intern tikken naarmate de incubatieperiode nadert. Dit is een heel belangrijke periode. Het kuiken moet zichzelf uit de schaal werken door het interne membraan heen. Dit is het membraan dat het ontwikkelende embryo scheidt van het luchtzak gedeelte. Dit gebeurt normaal gezien 2 volle dagen voor het uitbroeden en vergt veel energie van het kuiken. U zult dit merken op de hartslagaflezingen.

In deze fase is het zo goed als onmogelijk om een aflezing te verkrijgen terwijl het kuiken beweegt en duwt binnenin het ei. Buddy vergroot alles 20.000 keer en ook dit ‘geluid’ wordt versterkt en getoond als kuikenbeweging aan de Buddygebruiker. Dit is het kleine kuikenicoon op het scherm dat met zijn vleugels fladdert.

Alleen wanneer het kuiken aan het rusten is tijdens deze uitputtende incubatieperiode zult U een hartslagaflezing hebben en zult U merken dat het lager is dan de normale BPM die rond 190-200 slagen is omwille van het harde werk dat verricht wordt.

Externe Tik en Uitbroeden

Na de interne tik fase zal uw kuiken beginnen te werken aan de externe tik.

Dit gebeurt wanneer het kuiken aan de taak van het tikken rondom de binnenkant van de schaal begint. Dit neemt normaal gezien de laatste twee dagen van de incubatieperiode in beslag. Alweer wordt het kloppen en kraken 20.000 maal versterkt en zal het ‘kuikenicoon’ heel druk bewegen.

Zowel nu als tijdens de interne tik zal het kuiken rusten en wordt de hartslag getoond.

Als U visueel kunt waarnemen dat het kuiken aan het tikken is rondom de volledige omtrek van het ei dan zal een perfecte uitbroeding waarschijnlijk plaats vinden. Maar wanneer U het kuiken alleen in een bepaald gebied van het ei ziet tikken dan is het mogelijk dat het kuiken vast zit in het interne membraan. Als het kuiken na de twee dagen van de uitbroedingperiode nog steeds in deze bepaalde positie zit en Buddy geeft aan dat de hartslagaflezingen nu gedaald zijn tot ongeveer 90-100 dan is assistentie vereist om het kuiken te redden.

Deze assistentie kan veilig verleend worden zolang de uitbroedingperiode van twee dagen nog niet verstreken is. Als Buddy een lage hartslag aangeeft en geen tikken kunnen worden waargenomen binnen de twee dagen is het mogelijk dat het kuiken niet in de juiste positie in het ei ligt. Deze kuikens die anders Dood zouden gaan In de Schaal (DIS) kunnen gered worden door assistentie te verlenen.

Buddy weet er alles van! Vele Buddy gebruikers delen ons mee dat zij kuikens hebben gered die anders zouden Dood gegaan zijn In de Schaal omdat ze niet uit de schaal geraakten!

Wanneer Buddy wordt gebruikt voor reptieleieren kan U een hartslag van ongeveer 60 – 70 BPM verwachten!

Persoonlijke ervaring

Dit toestel is echt nodozakelijk om de opvolging van de bevruchte eieren na te gaan. Vele malen heb ik jongen kunnen redden door ze op de Buddy te leggen. De hartslag geeft perfect aan dat het tijd is om in te grijpen en het jong te helpen om het ei uit te komen of om nog te wachten. De eerste 10 dagen vind je geen hartslag terug, maar daarna is dit makkelijk op te volgen. Naar mate het jong gaat kippen gaat de hartslag ook dalen. Dan weet de kweker dat het niet lang meer duurt wanneer het jong de eischaal doorprikt. Let op laat het ei een minuut – 2 minuten op de Buddy liggen , want ook embryos slapen. En dan heeft het toestel eventjes tijd nodig om de hartslag te vinden. Het toestel is makkelijk hanteerbaar met niet te veel ingewikkelde knopjes. Gewoon een aan/uit knop en de opvolging van het hartritme. Let op dat het toestel op een stabiele plaats staat en dat er geen trillingen een valse hartslag kunnen weergeven. Als het jong een hartslag heeft zie je dit onmiddellijk en zal er een kuikentje met de vleugels bewegen. Ook zal de hartslag vermeld worden. Is het jong niet levensvatbaar dan is er geen hartslag .

Waar kan je zulk toestel aanschaffen

In Nederland kan je het bestellen bij Parrotfarm zie bijgevoegde link

http://home.12move.nl/parrotfarm/buddy.htm

of bij Avian Biotech

http://www.avianbiotech.com/buddy.htm

De kostprijs zal +/- 200-300 euro bedragen al of niet voorzien van een adaptor.